திருச்சியில் இன்று (26.11.2020) பறக்க இருக்கும் விமானங்களின்அட்டவணை:

0
Business trichy

திருச்சியில் இன்று (26.11.2020) பறக்க இருக்கும் விமானங்களின்அட்டவணை:

FLIGHT DETAILS (DOMESTIC) 26-11-2020
5.NO FLIGHT NO REGN.NO ORIGIN AJC TYPE STA/STD ATA/ATD FINAL PAX ARR/DEP BAY
1 6E7143/6E7144 MAA/TRZ/MAA ATR 08:15108:45                 CANCELLED
2 6E0448/6E0452 HYD/TRZ/HYD A320 09:00109:30
3 6E7234/6E7307 BLR/TRZ/BLR ATR 09:20/09:50                  CANCELLED
4 6E2423/6E2289 BLR/TRZ/BLR A320 19:00/19:35
5 6E7215/6E7151 MANT RZ/IVI AA ATR 21:45/22:15

 

FLIGHT DETAILS (DOMESTIC) 26-11-2020:

loan point

6E7143/6E7144 

nammalvar

6E7234/6E7307

6E2423/6E2289

6E7215/6E7151

web designer

ஆகிய விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

 

FLIGHT DETAILS (INTERNATIONAL) 26-11-2020
s NI:— GHT NO ORIGIN AlC TYPE STA/STD ATA/AT -1 FINAL PAX
ARR/DEP
BAy
1 IX1616 IMET/TRZ B737-800 STA-06:10
2 .X1639.11X16L’O TRZ/AUH/TRZ B737-800 09:45/15:00
3 IX1611 TRZ/DX3 B737-800 STD-19:40
4 IX1682 TRZ/SIN B737-800 STD-21:30

 

FLIGHT DETAILS (INTERNATIONAL) 26-11-2020:

IX1616-  திருச்சி – துபாய் செல்லும் விமானம்

.X1639.11X16L’O – திருச்சி – அபுதாபி செல்லும் விமானம்

IX1682 – திருச்சி – சிங்கப்பூர் செல்லும் விமானம்

ஆகிய விமானங்கள் இயக்கப்படும்.

IAS academy

Leave A Reply

Your email address will not be published.