“பாண்டியர்களின் இரட்டை மீன் ரகசியங்கள் “நூல் வெளியீடு

0
Full Page

“பாண்டியர்களின் இரட்டை மீன் ரகசியங்கள் “நூல் வெளியீடு

Half page

“பாண்டியர்களின் இரட்டை மீன் ரகசியங்கள் “நூல் வெளியீடு சங்கரன்கோவிலில் நடைபெற்ற “தேவேந்திரகுல மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்கள் சங்கம் ‘மூலமாக, குமரன் பதிப்பகம் வெளியிட்டது. நூலாசிரியர் நீலேந்திரபாண்டியன் “பாண்டியர்களின் இரட்டை மீன் ரகசியங்கள் ” நூல் குறித்து பேசுகையில்,

பாண்டியர்களின் ராஜமுத்திரையாக திகழும் “இரட்டை மீன்களும், இரண்டு மீன்களுக்கிடையே நடுவில் காணப்படும் வளைந்த கொக்கி போன்ற அமைப்பும் எதை குறிக்கிறது அவைகளின் ரகசியங்களை நூலில் விளக்கியுள்ளேன் என்றார்.

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.