மனைவி

0
D1

சாப்பிடும் ஹோட்டலில் ””என்னங்க”

என்று அழைத்தால்

பில்லை கட்டு

D2

என்று அர்த்தம்.

 

கல்யாண வீட்டில்

”என்னங்க” என்றால்

தெரிந்தவர் வந்திருக்கிறார்

வா என்று அர்த்தம்.

 

துணிக்கடையில் நின்று ”என்னங்க” என்றால்

தேடிய புடவை

கிடைத்து விட்டது

என்று அர்த்தம்.

 

வண்டியில் செல்லும் போது ”என்னங்க” என்றால்

பூ வாங்க வேண்டும்

என்று அர்த்தம்.

 

மருத்துவமனை சென்று ”என்னங்க” என்றால்

மருத்துவரிடம்

என்ன பேச வேண்டும்

என்று அர்த்தம்.

 

வெளியே பார்த்து ”என்னங்க” என்றால்

அறியாத ஆள்

வாசலில்

என்று அர்த்தம்.

 

பீரோவின் முன் நின்று ””என்னங்க” என்று அழைத்தால்

பணம் வேண்டும்

என்று அர்த்தம்.

 

சாப்பாட்டை எடுத்து வைத்து

”என்னங்க” என்றால்

சாப்பிட வாங்க என்று அர்த்தம்.

 

N2

சாப்பிடும் போது

என்னங்க என்றால்

சாப்பாடு சுவைதானா

என்று அர்த்தம்.

 

கண்ணாடி

முன் நின்று

என்னங்க என்றால்

நகை அழகா நான் அழகா

என்று அர்த்தம்.

 

நடக்கும் போது

என்னங்க என்றால்

விரலை பிடித்து கொள்ளுங்கள்

என்று அர்த்தம்.

 

காலமெல்லாம் சொன்னவள்

கடைசி மூச்சின் போது

என்னங்க என்றால்

என்னையும்

அழைத்து செல்லுங்கள்

என்று அர்த்தம்.

 

என்னங்க என்ற

வார்த்தை இல்லை

என்றால்

எல்லாம் முடிந்து போனது

என்றுதானே அர்த்தம்….?

 

அவன் இன்றி ஓர் அணுவும்

அசையாது இவ்வுலகில்…

இவள் இன்றி கணவனுக்கு

எதுவுமே இயங்காது வாழ்க்கையில்…

 

*இவள்தான் மனைவி.*

 

–அழகோவியம்

N3

Leave A Reply

Your email address will not be published.