நவம்பர் 12 உலக நிமோனியா தினம்

0
Full Page

நவம்பர் 12 உலக நிமோனியா தினம்

உலக நிமோனியா தினம் நவம்பர் 12ஆம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. நவம்பர் 2, 2009 அன்று முதல் உலக நிமோனியா தினத்தை நடத்துவதற்காக குழந்தைகளின் நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 100 க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் குழந்தை நிமோனியாவுக்கு எதிரான உலகளாவிய கூட்டணியாக இணைந்தன . குழந்தைகளை காப்பாற்ற தூதர்களான க்வினெத் பேல்ட்ரோ மற்றும் ஹக் லாரி , சார்லஸ் மெக்கார்மேக் ஆஃப் சேவ் தி சில்ட்ரன், ஓரின் லெவின் இன் PneumoADIP , லான்ஸ் Laifer எதிராக மலேரியா மற்றும் நுரையீரல் அழற்சி ஹெட்ஜ் நிதிகள் , உலகளாவிய சுகாதார சபை , GAVI கூட்டணி, மற்றும் சபின் தடுப்பூசி நிறுவனம் நவம்பர் 2 ஆம் தேதி உலக நிமோனியா தினத்தில் பங்கேற்குமாறு மக்களைக் கேட்டு நடவடிக்கைக்கான அழைப்பில் ஒன்றாக இணைந்தது. 2010 இல், உலக நிமோனியா தினம் நவம்பர் 12 அன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

Half page

நிமோனியா ஒரு தடுக்கக்கூடிய மற்றும் சிகிச்சையளிக்கக்கூடிய நோயாகும், இது 5 வயதிற்குட்பட்ட 155 மில்லியன் குழந்தைகளை நோய்வாய்ப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1.6 மில்லியன் எண்ணிக்கையில் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

உலக நிமோனியா தினம் இந்த சுகாதாரம் குறித்து பொதுமக்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவர உதவுகிறது. கொள்கை வகுப்பாளர்களையும், அடிமட்ட அமைப்பாளர்களையும் நோயை எதிர்த்துப் போராட ஊக்குவிக்கிறது என்பதை வரலாற்றில் நவம்பர் 12-ம் தேதி உலக நிமோனியா தினம் குறித்து திருச்சிராப்பள்ளி அமிர்தம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் விஜயகுமார் எடுத்துரைத்தார்.

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.