அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி உலக பக்கவாதம் தினம்

0
full

அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி உலக பக்கவாதம் தினம்

அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி உலக பக்கவாதம் தினம் அனுசரிக்கப் படுகிறது,

இது பக்கவாதத்தின் தீவிர தன்மை மற்றும் அதிக விகிதங்களை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, இந்த நிலை தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சையைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.

poster

மேலும் உயிர் பிழைத்தவர்களுக்கு சிறந்த கவனிப்பையும் ஆதரவையும் உறுதி செய்கிறது.

ukr

இந் நாளில், உலகெங்கிலும் உள்ள நிறுவனங்கள் கல்வி, சோதனை மற்றும் உலகளவில் பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கான முன் முயற்சிகளை வலியுறுத்தும்
நிகழ்வுகளை செய்கின்றன.

வருடாந்திர நிகழ்வு 2006 ஆம் ஆண்டில் உலக பக்கவாதம் அமைப்பு (WSO) தொடங்கியது மற்றும் WSO 2010 இல் பக்கவாதம் ஒரு பொது சுகாதார அவசரநிலையாக அறிவித்தது.

WSO இப்போது ஒரு தொடர்ச்சியான பிரச்சாரத்தைக் கொண்டுள்ளது.

உலக பக்கவாதம் தினத்தில் முன்னேற்றங்களை ஆதரிப்பதற்கும் முன்னேற்றத்தைத் தொடர்வதற்கும் இந்நாள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
என திருச்சி அமிர்தா யோக மந்திரம் யோகாஆசிரியர் விஜயகுமார் கூறினார்.

half 1

Leave A Reply

Your email address will not be published.