செப்டம்பரில் பணவீக்கம் 1.32%

0
Full Page

மத்திய தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான துறையின் பொருளாதார ஆலோசகர் அலுவலகம், 2020 ஜூலை(இறுதி) செப்டம்பர் (தற்காலிக) மாதங்களுக்கான மொத்த விலை குறியீடு எண்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஆண்டு பணவீக்கவிகிதம், மொத்த விலைகுறியீடு அடிப்படையில், 2020 செப்டம்பரில் 1.32% ஆக இருக்கிறது. சென்ற 2019 செப்டம்பரில் அது 0.33% ஆகஇருந்தது.

 

 

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.