திருச்சியில் வீடு விற்பனைக்கு…

0
வீடு விற்பனைக்கு:
ஶ்ரீரங்கம் இராயர் தோப்பு, ஶ்ரீவிஜயரெங்கம் பிளாட்சில்
கிச்சன், ஹால், 2 படுக்கை அறை, பால்கனி கொண்ட வீடு (மொத்தம் 914 சதுரடி)
விற்பனைக்கு உள்ளது.
புரோக்கர்கள் தவிர்க்கவும்.
தொடர்புக்கு
90876 75363

Leave A Reply

Your email address will not be published.