எல்.ஐ.சி.யின் புதிய ஆறு திட்டங்கள்

0
தனது குடும்பத்தை நேசிக்கும் குடும்பத்தலைவனாக இருக்கும் ஒருவர் நம் இறப்பிற்கு பின் தனது குடும்பத்தினருக்கு என்று ஏதாவது பண உதவி செய்ய நினைத்தால் அவர்களுக்கு முதலில் ஞாபகம் வருவது எல்.ஐ.சி.யே.
அதனால்தான் எல்.ஐ.சி.
”வாழும்போதும் வாழ்க்கைக்குப் பிறகும்”
என்ற தாரக மந்திரத்துடன் செயல்படுகிறது.. தற்போது 6 சிறந்த எல்.ஐ.சி. திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.