வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை இலவசமாக வெளியிட பிஸ்னஸ் திருச்சி

0
திருச்சி மாவட்டத்தில் வேலைக்கு ஆட்கள்
தேவைப்படும் நிறுவனங்கள் கட்டணமின்றி தகவல்களை வெளியிட வேண்டுமா?
பிசினஸ் திருச்சி இதழில் வெளியிடலாம்.
தொடர்புக்கு : 98424 10090
இமெயில் : businesstrichy2020@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.