அறிவிப்பு

Notice

0
1 full

பிசினஸ் திருச்சி இதழில் வெளியாகும் தகவல்கள், செய்திகள் அனைத்தும் ஆராய்ந்து வெளியிடப்படுகிறது. என்றாலும் வெளியாகும், செய்திகள், தகவல்கள் மற்றும் விளம்பரங்கள் அடிப்படையில் ஒருமுறைக்கு இருமுறை ஆய்ந்து அறிந்து செயல்படுமாறு அறிவுறுத்துகிறோம். வாசகர்கள் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையினால் ஏற்படும் தவறுக்கோ, நஷ்டத்திற்கோ நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

– ஆசிரியர்

3 half

Leave A Reply

Your email address will not be published.