திருச்சி பெல் நிறுவனத்திற்கு சிறப்பு விருது

0
Full Page

திருச்சி பெல் பிரிவில் அமைந்துள்ள சூரிய மின்னலைக்காக சிறந்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி திட்டம் 2020 என்ற பிரிவில் இவ்வாண்டுக்கான இந்திய பசுமை எரிசக்தி விருதை பெல் வென்றுள்ளது. இவ்விருதை நிதிஆயோக் துணைத்தலைவர் ராஜீவ்குமார் முன்னிலையில், மத்திய அமைச்சர் நிதின்கட்கரியிடம இருந்து பெல் மனிதவள துறை இயக்குநர் அனில்கபூர் பெற்றுக்கொண்டார்.

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.