திருச்சி மாநகராட்சியின் 49, 49ஏ வார்டு தற்போது 29-ஆக மாறியது ஏன்?

0
Full Page

29வது வார்டு விவரங்கள்

ஒதுக்கீடு – பொதுவானது

பழைய எண் 49, 49ஏ  புதிய எண் 29

திருச்சி மாநகராட்சி (2019) வார்டு 29-ல் இறுதி செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடி பட்டியலில் அடங்கிய தெருக்களின் பெயர்கள்

அண்டகொண்டான், மீனாட்சி தோப்பு, சின்னச்சாமி நகர், காஜா தோப்பு, காயிதேமில்லத் நகர், ஜாகிர் உசேன் நகர், ஆழ்வார் தோப்பு, ஸ்டீல் தோப்பு, ஹிதாயத் நகர், ஷாஜகான் தெரு, தென்னூர் அண்ணாநகர்.

2011ம் ஆண்டில் போட்டியிட்டவர்களின் விவரம்

அப்பாஸ் ரா-திமுக-1081-டெபாசிட் இழந்தார்

கிதிர் முஹம்மது சே-அதிமுக-1931-தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை

சிக்கந்தர் பாஷா நா-சுயே-23-டெபாசிட் இழந்தார்

Half page

சையது இப்ராஹிம் அ-சுயே-2073-தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்

மலங்கு எம்.எஸ்.எம்-காங்-103-டெபாசிட் இழந்தார்

மாரிமுத்து மு-பிடி-185-டெபாசிட் இழந்தார்

முகமது ரபீக் ஜெ-மற்ற கட்சிகள்-1013-டெபாசிட் இழந்தார்

ராஜா முகமது சு-பாமக-31-டெபாசிட் இழந்தார்

ஜாகிர் உசேன் ஹா-தேமுதிக-312-டெபாசிட் இழந்தார்

ஷாஜஹான் சை-விசிகே-62-டெபாசிட் இழந்தார்

ஷேக்தாவுது அ-சுயே-687-டெபாசிட் இழந்தார்

வாக்குச்சாவடியின் விவரம்

ராஜாஜி வித்யாலயா உயர்நிலைப்பள்ளி, தென்னூர், திருச்சி, மகாத்மாகாந்தி நூற்றாண்டு வித்யாலயா உயர்நிலைப்பள்ளி, தென்னூர், திருச்சி, காயிதேமில்லத் துவக்கப்பள்ளி திருச்சி, காயிதேமில்லத் நகர், தென்னூர், திருச்சி, கனகா ஆரம்பப்பள்ளி, அண்ணாநகர், தென்னூர், திருச்சி.

 

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.