வாழ்க்கையை புரட்டிபோட்ட ஒரு கவிதை – கவிசெல்வா – வீடியோ

0
Business trichy

 

வாழ்க்கையை புரட்டிபோட்ட ஒரு கவிதை – கவிசெல்வா

loan point

கவி செல்வா வாழ்க்கையை புரட்டிப்போட்ட  கவிதை 

 

nammalvar

தமிழ் பேசிய என் தமிழா

தமிழ் பேசிய என் தமிழா

என் தமிழே என் உயிரே என் தங்கமே

தாங்க முடியாமல் தவிக்கிறது மனது

தாங்க முடியாமல் தவிக்கிறது மனது

உன் அரசியல் அறியாதவள் நான்

ஆனால் உன் ஆவணத் தமிழ் அறிந்திருக்கிறேன்

உன் ஆவணத் தமிழ் அறிந்திருக்கிறேன்

எப்படி போனது உனது உயிர்

எப்படியப்பா போனது உனது உயிர்

இனி எனது தமிழை தாங்கிப் பிடிக்க

web designer

தரணியில் மூத்தவர் இல்லையே அப்பா

இனி எனது தமிழை தாங்கிப் பிடிக்க

தரணியில் மூத்தவர் இல்லையே அப்பா

செம்மொழி தந்து தமிழை சிறப்பாய் வளர்க்க

இனி உன் இடத்தை பூர்த்தி செய்ய

உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லையே அப்பா கலைஞன்

இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லையே அப்பா கலைஞன்

சிலப்பதிகாரத்தை நாடக காப்பியம் ஆக்கினாயே அப்பா

சிலப்பதிகாரத்தையே நாடக காப்பியம் ஆக்கினாயே அப்பா

கண்ணகியாய் கதறுகிறேன் என் கண்ணீர் துடைக்க வருவாயா அப்பா

கண்ணகியாய் கதறுகிறேன் என் கண்ணீர் துடைக்க வருவாயா

நீ வயதானதால் இறந்தாயா

எத்தனை வயதானாலும் எனக்கும் தமிழுக்கு நீ தலைவன்தானே

என் தமிழுக்கு தகப்பன்தானே அப்பா நீ

நான் ஒரு மதுகலயம் என் பால் விழுந்த ஈக்கள் எழுந்ததே இல்லை என்று எழுதினாயே நீ

 

IAS academy

Leave A Reply

Your email address will not be published.