ரஜினிகாந்த் தமிழக முதல்வராக வாய்ப்பு இல்லை ஏன் தெரியுமா ?

0
Full Page

 

 

ரஜினிகாந்த் தமிழக முதல்வராக வாய்ப்பு இல்லை ஏன் தெரியுமா ?

Half page

சூப்பர் ஸ்டார் என்று குழந்தைகளாலும் அ்றியப்பட்ட நடிகர்,  உலகெங்கிலும் ரசிகர்கள் அவருக்கு உண்டு. ஆன்மீக வழியில் வாழ்பவர். அவர் அரசியலுக்கு வரமாட்டாரா என்று அவரது ரசிகர்கள் கடந்த பல வருடங்களாக காத்திருக்கின்றனர்.  அவர் முதல்வராக வரவேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் கனவு. அது நிறைவேறுமா?

 

 

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.