கல்லூரியில் பாடம் நடத்த ஆளில்லையாம்: பாரதிதாசன் பல்கலை, கல்லூரி நிர்வாகம் குற்றச்சாட்டு

0
Full Page

திருச்சி பாரதிதாசன் பலகலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வுகள் முடிந்து தற்போது விடைத்தாள் திருத்தும் பணி நடந்து வருகிறது. கல்லூரிகள் தரப்பில் விடைத்தாள் திருத்த ஆசிரியர்கள் அனுப்பப்படுவதால் பாடங்கள் நடத்த ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலை உள்ளதால் மாணவர்கள் கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது.

விடுமுறை தினங்களில் விடைத்தாள் திருத்தும் பணி மேற்கொள்ளாததால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படுவதாக கல்லூரி நிர்வாகங்கள் குற்றஞ் சாட்டுகிறது.

Half page

ஆனால் பல்கலை நிர்வாகமோ, விடைத்தாள் திருத்த கல்லூரி நிர்வாகங்கள் சரிவர ஆசிரியர்களை அனுப்புவதில்லை என குற்றஞ்சாட்டுகிறது.

எனவே மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்காமல் இருக்க இருதரப்பும் முடிவு எடுக்கவேண்டுமென கல்வியாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.