திருச்சி மாநகராட்சியில் தினக்கூலி அடிப்படையில்  (Temporary) பணி புரிய விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

0
Business trichy

திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சியில் உள்ள நான்கு கோட்டங்களில் உள்ள நுண் உர செயலாக்க மைய வாகனங்களில் குப்பைகளை சேகரம் செய்யவும் மற்றும் துப்புரவுப் பணிக்கும் தற்பொழுது மாநகராட்சியால் வழங்கப்பட்டு வரும் தினக்கூலி அடிப்படையில்  (Temporary) பணி புரிய விருப்பமுள்ள தகுதியான நபர்களிடமிருந்து, விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

web designer

விருப்பமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், தாங்கள் குடியிருக்கும் பகுதிக்கான கோட்ட உதவி ஆணையருக்கு வெள்ளைத் தாளில் உரிய விவரங்களுடன் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என மாநகராட்சி ஆணையர்  தெரிவித்துள்ளார்.

IAS academy

Leave A Reply

Your email address will not be published.