திருச்சி பெரியார் நூற்றாண்டு நினைவு மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளியில் யோகா தினம்

0
1 full

திருச்சி பெரியார் நூற்றாண்டு நினைவு மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளியில் (18.10.19) வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 10:00 மணியளவில் “யோகா தினம்” கொண்டாடப்பட்டது.

பள்ளியில் மூன்றாம் வகுப்பு முதல் ஏழாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு யோகாசனங்கள் செய்து தங்களது திறன்களை வெளிப்படுத்தினர்.

யோகா செய்வதால் கிடைக்கும் பயன்கள் அறியும் பொருட்டு விழிப்புணர்விற்காக இத்தினம் கொண்டாடப்பட்டது. மாணவர்கள் செய்த பற்பல யோகாசனங்கள் காண்பவரின் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்தன.

3 half

Leave A Reply

Your email address will not be published.