பெற்றோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு

0
Full Page

பெற்றோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு


இனி, நம் குழந்தைகள் அனைவரும் 1,6,9,11 வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் புதிய கற்பித்தல் முறைகளுக்காக ‘Smartphones’ பயன்பாடும், ‘Cam scanner, Diksa, Mx videoplayer, Es file manager’ போன்ற Android Apps , ‘You tube’யும் பயன்படுத்த தேவையும் வரலாம். அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது, அடிக்கடி இடையிடையே சில முகம் சுளிக்கும் விளம்பரங்களும் வரலாம்.

எஎனவே, முன்னச்செரிக்கையாக ‘phone’ ல் செய்ய வேண்டியது:-

Half page

‘Play store’ சென்று ‘Settings’ ல் ‘Parent control’ option ஐ, ‘On’ செய்யவும்.
அதன் கீழே உள்ள ‘Apps and Games’ ஐ கிளிக் செய்து ’12+’ ல் டிக் செய்யவும்.
-அடுத்ததாக ‘Films’ ஐ கிளிக் செய்து ‘U’ என்பதை டிக் செய்யவும்.
-அதேபோல் ‘YOU TUBE’ settings ல் ‘Restriction mode’ ஐ ‘On’ செய்யவும்.

இப்போது, நம் குழந்தைகளின் Smartphone ல், தேவையற்ற விளம்பரம், Video குறுக்கிடாமல் பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.

(சமூக நலன் கருதி இரா.கருணாகரன், காவல் உதவி ஆய்வாளர் – திருச்சி மாநகரின் பயனுள்ள பதிவு)

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.