பிரச்சனைகளை கண்டு மனம் தளராதீர்!!!

0
Business trichy

பிரச்சனைகளை கண்டு மனம் தளராதீர்!!!

பிரச்சனைகள் வரவேற்க்கத்தக்கது.

நல்ல சூழலில் உள்ள மதிநுட்பத்தைக் காட்டிலும் மூளையின் செயல்பாடு பிரச்சனைகளின் போது இன்னும் மிளிர்கிறது.

loan point

உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமானால் பிரச்சனையின் போதே

nammalvar

*புத்தி நன்கு வேலை செய்கிறது*

web designer

பிரச்சனைகளை தானாகத் தேடிச் செல்ல வேண்டாம்..

அதே நேரத்தில் வருவதை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம்..

வந்தால் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

ஏனெனில் பிரச்சனைகள் போற்றுதலுக்குரியது.

முடியாத நிகழ்வு பலவற்றை முடிவுக்கு கொண்டு வர மூளைக்கு உந்துதல் அளிப்பது.

எல்லாம் ஓர் அனுபவமே.

IAS academy

Leave A Reply

Your email address will not be published.