உலககோப்பை கிரிக்கெட் அட்டவணை வெளியீடு

0
1

ICC CRICKET WORLD CUP 2019

30 May ENG vs RSA 2:30pm
31 May PAK vs WI 2:30pm
01 June NZ vs SL
01 June AFG vs AUS 5:30pm
02 June RSA vs BD 2:30pm
03 June PAK vs ENG 2:30pm
04 June AFG vs SL 2:30pm
05 June RSA vs IND 2:30pm
05 June BD vs NZ 5:30pm
06 June AUS vs WI 2:30pm
07 June PAK vs SL 2:30pm
08 June ENG vs BD 2:30pm
08 June AFG vs NZ 5:30pm
09 June IND vs AUS 2:30pm
10 June RSA vs WI 2:30pm
11 June BD vs SL 2:30pm
12 June PAK vs AUS 2:30pm
13 June IND vs NZ 2:30pm
14 June ENG vs WI 2:30pm
15 June SL vs AUS 2:30pm
15 June RSA vs AFG 5:30pm
16 June PAK vs IND 2:30pm
17 June WI vs BD 2:30pm
18 June ENG vs AFG 2:30pm
19 June NZ vs RSA 2:30pm
20 June AUS vs BD 2:30pm
21 June ENG vs SL 2:30pm
22 June IND vs AFG 2:30pm
22 June WI vs NZ 5:30pm
23 June PAK vs RSA 2:30pm
24 June BD vs AFG 2:30pm
25 June ENG vs AUS 2:30pm
26 June PAK vs NZ 2:30pm
27 June WI vs IND 2:30pm
28 June SL vs RSA 2:30pm
29 June PAK vs AFG 2:30pm
29 June NZ vs AUS 5:30pm
30 June ENG vs IND 2:30pm
01 July SL vs WI 2:30pm
02 July BD vs IND 2:30pm
03 July ENG vs NZ 2:30pm
04 July AFG vs WI 2:30pm
05 July PAK vs BD 2:30pm
06 July SL vs IND 2:30pm
06 July AUS vs RSA 2:30pm

2

09 July 1st Semi Final 2:30pm

4

11 July 2nd Semi Final 2:30pm

14 JULY FINALS 2:30PM

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.

https://ntrichy.com/ எங்களது புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துக் கொள்ளவேண்டுமா ? இல்லை ஆம்