பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கள் (பச்சைக்குதிரை)

0
D1

பச்சைக்குதிரை

 

N2

குதி திறன் வளரும்.

உடல் வலுப்பெறும்.

உடற்கழிவுகள் வெளியேறும்

எச்சரிக்கை மனப்பான்மை வளரும்.

N3

Leave A Reply

Your email address will not be published.