“ஸ்டார்ட்அப் மேளா – 2.0”- காவேரி கல்லூரி முதலிடம்

0
Full Page

திருச்சி தூய வளனார் மேலாண்மை கழகம் கடந்த 23ம் தேதி நடத்திய “ஸ்டார்ட்அப் மேளா – 2.0″வில் காவேரி மகளிர் கல்லூரி மாணவியர் கலந்து கொண்டனர்.

Half page

இந்நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவியர் 67 குழுக்களாகப் பங்கேற்றனர்.

காவேரி மகளிர் கல்லூரி இளங்கலை வணிகவியல் மூன்றாமாண்டைச் சேர்ந்த கிருத்திகா, ஶ்ரீநிதி, குல்ஷியாபேகம் மற்றும் முதலாமாண்டு மாணவி ஞானமாலிகா ஆகியோர் கொண்ட குழு சிறந்த வணிகத்திட்டமிடலுக்கான முதல் பரிசாக ரூ.50,000த்தை வென்றனர்.

Quarter page

Leave A Reply

Your email address will not be published.