காஜாமியான் பள்ளியை கண்டித்து CEO அலுவலகம் முற்றுகை போராட்டம்

0
1

காஜாமியான் பள்ளியை கண்டித்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட அப்பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் இந்திய மாணவர்கள் சங்கத்தினர், தொடர்காவல்துறையின் சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் முற்றுகை போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

4

3

Leave A Reply

Your email address will not be published.