திருச்சி பிட்ஸ்…..

0
Business trichy

860-ல் வெளிவந்த அமிழ்தவர்சனி என்ற இதழ் திருச்சியின் முதல் இதழ்.
ஜேம்ஸ் என்ற ஆங்கிலோ இந்தியர் 1941 ம் ஆண்டு திருச்சியில் இருந்து பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் பணியாற்றினார்.

web designer

திருச்சி மாவட்டத்திற்கு புகழ் சேர்த்த வித்வான்களில் முசிறி சுப்பிரமணிய அய்யர். 1939ம் ஆண்டு சங்கீத கலாநிதி விருதும் 1971ம் ஆண்டு பத்மபூஷண் பட்டமும் பெற்றவர்.

 

IAS academy

Leave A Reply

Your email address will not be published.